Nordic arkitektur

Er man på reise gjennom Norden vil man kunne se mange flotte byggverk. Arkitektur er ofte inspirert av de ulike tidsepokene Norden har vært gjennom, derfor vil man også kunne lære noe om egen historie ved å studere arkitekturen. Nordisk arkitektur har en egen stil, men at arkitekter til alle tider har latt seg inspirere av fortiden, ser man i byggeskikken over hele verden. Alle byggverk, uansett land og tidsepoke, har en praktisk funksjon som er mer eller mindre synlig. I middelalderen kunne byggverkets konstruksjon og form eksempelvis påvirkes av behovet for beboernes sikkerhet og trygghet, derfor ser vi vakttårn og fallgraver rundt mange middelalderbygninger.

Arkitektur som historiefortelling

Norden har en lang historie med å utvikle og konstruere små og store byggverk. Blant de tidligste store byggverk vi kjenner til er festninger, spesielt i Danmark og Sverige. Flere av disse er fra før år 1000. Det var en tid da små lokalsamfunn ofte var fiender, og dermed var det behov for en massiv og beskyttende arkitektur for å trygge adelen og borgerne. Et annen bygningstype Norden er kjent for, og som man fremdeles kan se, er stavkirkene. De var i likhet med dagens kirker et samlingspunkt for samfunnet og et sted for religiøse ritualer.

I vikingtiden var privathus ofte smale og lange. Typiske trekk ved arkitektur fra slike langhus var en bredde på 5 til 7 meter og en lengde på 15 til 75, avhengig av den sosiale statusen til husets herre. Byggverket var enkelt konstruert og var ofte bygget på en treramme omgitt av grunnsteiner. Materialet var ofte planker, et naturlig valg i og med den gode tilgangen på tømmer fra de store skogområdene. Det finnes rester fra noen av byggverkene fra denne tiden, og noen vikingtidshus er rekonstruert, slik at man kan oppleve hvordan disse husene var.

Arkitektur også i katastrofeområder

I dagens samfunn er det å være arkitekt et veldig allsidig yrke, med muligheter for å kunne jobbe både i privat og offentlig sektor. Mange norske arkitekter og arkitektbyråer har gjort seg bemerket utenfor Norge; biblioteket i Alexandria er en av de mest kjente byggverkene i så måte. Arkitekturen kan også ha en betydelig sosial funksjon i situasjoner med naturkatastrofer og ødeleggelser. Det var mange norske arkitekter i Venezia da den årlige arkitekturbiennalen ble avholdt i mai 2016. Tema for biennalen var nettopp arkitektur i møte med katastrofeområder, kriminalitet og forurensning.

Nordisk Arkitekturforskning er en nordisk forening av og for arkitekter. Foreningen jobber for å bidra med faglig påfyll og oppdatering for arkitekter og andre som jobber med arkitektur. Foreningen ble stiftet i Sverige i 1987, og har siden starten utgitt eget tidsskrift. Der kan arkitekter publisere og drøfte prosjekter og vitenskapelige artikler innen sitt fag. For å følge de siste teknologiske trendene gikk tidsskriftet fra papirutgave til digitalt i 2012. Foreningen har blitt et viktig samlingspunkt for mange fagpersoner og arkitekturinteresserte innen dette spennende feltet.

Arkitektur fra byggen i Bergen

Lære mer om forhistorien med økt arkitekturkunnskap

Alle bygninger har en historie og derfor er mange også interessert i å lære mer om den. Ved å oppleve bygninger fra alle tidsepoker, vil man lære mer om det samfunnet bygningene ble til i. Norge utdanner et bredt spekter av arkitekter med kunnskap innen forskjellige felt, fra husbygging til byplanlegging. I tillegg til å bygge nytt, er mange arkitekter opptatt av bedre vern av historiske arkitektur. Arkitekter er også flinke til å jobbe tverrfaglig og dermed lære av hverandre, og av historien. Slik kan de lettere bidra til å gjenskape bygninger i sin opprinnelige form og kvalitet.