Bor i Norge

Arkitekt er et yrke som stadig er i endring. Det er mye som er spennende ved å følge arkitekturhistorien i Norge. Fra hvordan bebyggelser ble utformet da Norge var fattig til hvordan de ser ut nå. Fra å hovedsakelig jobbe med tegning og utforming av bebyggelser til også å inneha andre roller i det moderne samfunnet. Det er en av grunnene til at dette yrket og dets historie er spennende å følge med på. Det er flere norske arkitektkontorer som har gjort det bra i utlandet og har utformet spektakulære bygninger både i innland og utland.

Norge har en spennende arkitekturhistorie

Arkitektur er kunsten å planlegge, utforme og oppføre ulike byggverk. Det kan være et hus, et nytt kjøpesenter, hotell og mange andre typer bygg. Historisk var Norge før et økonomisk fattig land og dermed var vi også fattige på arkitektur. Den 24. juli i 1827 vedtok stortinget en ny bygningslov for Christiania, en lov som var veien inn i et samfunn med universell utformede bygninger som tok hensyn til ulike mennesker. Det er den første kjente loven som omtaler den mer moderne form for arkitektur.

Har man fulgt med på historien vil man se at arkitekturen har forandret seg med de ulike tidsepokene. Fra midten av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet, da den norske økonomien var betydelig forbedret, ble sveitserstilen uhyre populære blant de norske nyrike. Den norske sveitserstilen skilte seg veldig ut fra det man hadde sett i andre land. Dekorative motiver inspirert av vikingtidens dyreornamentikk preget den norske sveitserstil arkitekturen. Arkitekturen var også meget populær mange andre steder i Norge, blant annet Bergen og Trondheim.

Norge har hatt arkitekter som har tegnet Operahuset i Bjørvika

Flere anerkjente norske arkitektkontorer har tegnet spektakulære bebyggelser

Dagens arkitekter tegner og utformer bygg på lik linje som før i tiden, men i dagens samfunn har de tilgang på avansert teknologi som gjør at de kan utføre jobben raskere og mer effektivt. I tillegg har arkitekter fått en rekke nye funksjoner i samfunnet enn tidligere. Samfunnsplanlegger, byantikvarer og eiendomsforvalter er bare noen av de tingene en arkitekt kan jobbe som. I tillegg til å kunne jobbe i både privat og offentlig sektor i Norge, er det flere arkitekter som har startet eget arkitektkontor.

De siste ti årene er det flere norske arkitektkontorer som har slått an også utenfor Norges grenser. Snøhetta er et anerkjent arkitektkontor fra Norge som bl.a. har tegnet det spektakulære biblioteket i Alexandria i Egypt og Operahuset i Bjørvika, som ligger i Oslo. Det Oslobaserte byrået Reiulf Ramstad Arkitekter vant i 2015 prisen som verdens beste arkitektbyrå. I utdannelsen for å bli arkitekt må man ikke bare være dyktig på tall og tegning, men man har også opptil flere juridiske lover man må lære.

I dagens samfunn har arkitekter flere funksjoner

Arkitekt er en av de utdanningene som har endret seg mest opp gjennom tiden. På begynnelsen av 1900-tallet og fram til i dag har Norge hatt en langvarig revolusjon innen arkitektur, med flere oppførte spektakulære bygninger. Fra den flotte og sjarmerende sveitserstilen til det mer anerkjente og besøkte Operahuset i Oslo. Vi har i tillegg sett at det har blitt et mye større fokus på universell utforming enn det vi tidligere så og dermed kommer arkitektens erfaring og utdanning til gode.